تهران – جاده قدیم کرج (65 متری فتح) – بعد از میدان شیر پاستوریزه – خیابان فتح 11– کوچه سوم غربی – پلاک 5

تهران – جاده قدیم کرج (65 متری فتح) – بعد از میدان شیر پاستوریزه – خیابان فتح 11– کوچه سوم غربی – پلاک 6

 تهران – جاده قدیم کرج – پل کفش ملی – کمربندی شهریار – متمع صنعتی زاگرس – 30 متری زاگرس – کوچه صنعت غرب – پلاک 14

با ما در ارتباط باشید